e-mail info@energy2030.nl   -   phone   +31 (0)6 2463 1941


Energy 2030

Uw specialist voor vragen ten aanzien van markt procesmodel gas en stroom | specialisatie in de distributie van gas | Beschikbaar voor ad interim management advisering over het marktmodel | ondersteuning bij het verkrijgen van licenties | faciliteren van  trainingen over de energie waardeketen 

Your specialist for questions regarding the gas and electricity market process model | specialization in gas distribution | Available for ad interim management advising on the market model | support in obtaining licenses | facilitate training on the energy value chain
 

                    


Rainier Stolk

Zeer deskundig energie specialist met 30 jaar ervaring en (historische) kennis in de energiemarkt. Unieke kennisdrager van de complete energie waardeketen. Witte raaf in de ‘inner energy circle’. Gekend en erkend om expertise. Enorm netwerk. Lobbyist. Doorziet processen en boekt resultaten. Oplossingsgericht. Kan complexe codes in begrijpelijke taal uitleggen. Vooruitziende blik en lange termijn visie. Regulatory affairs expert. Creatieve visionair. Natuurlijke flair, vindingrijk en overtuigend. Directieve en inspirerende motivator. Expertise beschikbaar voor allerhande energievraagstukken. 

Highly skilled energy specialist with 30 years of experience and (historical) knowledge in the energy market. Unique knowledge carrier of the complete energy value chain. White raven in the ‘inner energy circle’. Known and recognized for expertise. Huge network. Lobbyist. Sees through processes and achieves results. Solution-oriented. Can explain complex codes in understandable language. Foresight and long term vision. Regulatory affairs expert. Creative visionary. Natural flair, imaginative and convincing. Directing and inspiring motivator. Expertise available for all kinds of energy issues. More information on LinkedIn

Energy 2030

Na 30 jaar een schat aan ervaring en kennis te hebben opgedaan in de energiemarkt, begeef ik mij sinds 2022 in een andere rol in deze innoverende markt: als zelfstandig energie adviseur / energie expert. Vanuit Energy 2030 stel ik mijn expertise beschikbaar voor interim management en energy consultancy. Met mijn unieke kennis van de complete waardeketen van energie en groot extern netwerk om zaken geregeld te krijgen, kan ik van grote toegevoegde waarde zijn voor energiebedrijven en netwerkbedrijven, maar ook voor advocatenkantoren t.b.v. interpretatie van het marktmodel. De energiemarkt is en blijft mijn passie! Ik help u graag bij vraagstukken t.a.v. Energietransitie, Energiewet 1.0, waterstof, Gas decarbonisation package of andere energie gerelateerde onderwerpen

After 30 years of gaining a wealth of experience and knowledge in the energy market, I have been moving into a different role in this innovative market since 2022: as an independent energy advisor / energy expert. From Energy 2030 I make my expertise available for interim management and energy consultancy. With my unique knowledge of the complete energy value chain and large external network to get things arranged, I can be of great added value for energy companies and network companies, but also for law firms for the interpretation of the market model. The energy market is and remains my passion! I am happy to help you with issues related to Energy Transition, Energy Act 1.0, hydrogen, Gas decarbonization package or other energy-related topics.

Beschikbaar voor:

- Interim management bij energiebedrijven en netwerkbedrijven

- Adviseur energie gerelateerde vraagstukken

- Als gas (whole sale) expert voor externe vertegenwoordiging/lobbyist

- Support implementatie wetgeving en codes

- Proces management

- Mentorschap

- Trainingen

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen, twijfel dan niet en neem contact om vrijblijvend de mogelijkheden te bespreken.

Available for:

- Interim management at energy companies and network companies

- Advisor energy related issues

- As a gas (whole sale) expert for external representation/lobbyist

- Support implementation legislation and codes

- Process management

- mentorship

- Trainings

Curious about what I can do for you, please do not hesitate and contact me to discuss the possibilities without any obligation.